Organizacija

Josipa Maslać Petričević, predsjednica kluba

predsjednica_proba

Zoran Labus, potpredsjednik kluba

Ivan Herak, potpredsjednik kluba

Marina Koljenik, predstavnica kluba

Tanja Lukin, tajnica

tanja_mala

 

TRENERI

Marija Margareta Damjanović, glavna trenerica seniorske ekipe i glavna trenerica futsalske ekipe

marija_mala

Hrvoje Matijević, glavni trener seniorke ekipe

Mia Medvedovski, pomoćna trenerica seniorske ekipe

Ivana Car, trenerica kadetske i pionirske ekipe

Doris Tomić, trenerica ekipe limačica

Dino Bartoluci, trener futsalske ekipe

 

KONDICIJSKI I INDIVIDUALNI TRENERI

Marko Matušinjskij, koordinator za kondiciju

marko_mala

 

LIJEČNIČKA SLUŽBA

Darija Granec, voditeljica liječničke službe, liječnica

Valentina Slivnjak, liječnica

Katarina Barbarić, liječnica

Ivana Brkičić, liječnica

 

ŽMNK Dinamo Zagreb

Matea Pirić, predsjednica kluba

Una Zečević-Šeparović, dopredsjednica kluba

 

TAJNIŠTVO

KONTAKTI:

tel./fax.: +385 1 6571 999
mob.: +385 98 1600 514
e-mail: znkdinamo2016@gmail.com